סידור ישן בעל כריכה

וצדו השני חסר,

מזכרת מסבא זכרונו לברכה

כה הרבה מספר,

 

הנה אחז בדף זה או אחר

במוצ"ש זימר זמירות

בלילה נותר אולי ער

יעיד דף תיקון חצות.

 

ברכות השחר בירך

דף מהוה הפך

לתפילה דרכו שירך

זהו הדור הנשכח.

 

נוסח אשכנז, כריכת זית

שריד מתקופה, שנת התש"א

אלי מנוחתו, מול הר הבית

נושא זכרונו בתפילת לחישה .