כשעוצמים עיניים ניתן לחוש

איך הוא בין כל הירוקים הפורצים

הצומחים בשקט

בענווה.

הוא בעב הענן

ניזון מרסיסי תחיה

והוא ביער עבות

במעבה האדמה

בָּסוד ההוא שהופך

חוּם לירוק

חוֹם לצמיחה.

יש בדברים הללו הוד של מסתורין

ומתק הקסם של גילוי איטי.

אלפי מלאכים קטנים מכים עכשיו

ולוחשים לו:

"גדל!"