.אל תבכו לתמולים ערופים, לנו המחר

.אז נצא דוהרים אלי קרב, סוסינו תקוה חרבנו נקמה

,נסירה גלימת האתמול מעל צווארינו

.נשטוף על פני היגון כלפני קול הגבר

,את ראשינו נרים בצווחת ניצחון

.מהדהדת, מבשרת כאיש נחמה

ובשקוט שדה הקרב, ניפול יגעים

,לזכרון האתמול, אשר כאודים עשנים

.ממנו נמלטנו,ונהי מנצחים

,את גביענו נרים לחיי אחרים

.אשר ברצון נעקדו למזבח הדמים

,למחר כבר נשכח את הרוגי האתמול

.ונצא אל הדרך, מלחמת היום

,עד אשר ידינו תרום, ונזכור

.את הרוגי האתמול גם שלשום