,משום מה

הירוק בעיניים שלך

העיניים שלך

הצהוב לך,והאדום לי

בה בעת

כשאתה מעביר את ידך

על שערי על שפתי

הצהוב והאדום נפגשים

משום מה,

בירוק בעיניים שלך

העיניים שלך

הצהוב לך, והאדום לי

קוצים ופרחים.

הדם לי והתקוה לך

המקום בו שני צבעים נפגשים

משום מה,

בירוק בעיניים שלך.

העיניים שלך

הצהוב לנו, והאדום לי

ואהבת אותי.

העיניים שלך.

ואהבתי אותך.

נפגשים.

משום מה,

בירוק

בעיניים שלי.