הנה שוב את משגיחה אחר כותליו

 בודקת, מפשפשת בציציותיו

אולי הפעם

יהיה לך קצה חוט.