אינני מצליח להבין את אלוקים

אף לא בכלל

כל הבנה כזו תהיה כמו יתד אחיזה הננעצת בקיר מתלול חלקלק אינסופי

והסדק, החור הצר היה נפער במשהו

ומכיוון שאת משהו אין להבין

גם אין לפעור בו

או לסדוק

אף לא בכלל

אל דאגה אמרו לי הנביא

הצדיק, המלאך , חית הקודש הבוערת

גם אנחנו מתבוננים רק בתמונה האחת

זו שהוא חשף והשאיר תלויה

על הקיר, שנתבונן

כיוון שהוא הלך לו , לצייר.