היה עץ

היתה גדר

היה איש

שלושתם לבדם

 

והעץ צמח והפריע

והיתה גדר

והיה איש וכרת

 

היתה גדר

היה איש

שניהם לבדם

 

והיתה גדר

והאיש זקן ומת

 

ונותרה

גדר.