לא הכל אור מחוץ לכאן

הרבה חושך

האין סוף על סף

הפתח כחטאת רובץ

אתה יכול לתפוס

רק בחכה שנתן לך אלוהים

לא את הים כולו

נסה דגים קטנים.