בטרם יגליד החיוך,

אנשך בציפיה לאודם טבעי

ואטעם לבדיקה נוספת

את הבשר מתנתק מגופך.

אחח, כך היית גם בחיים -

יפה, וקרה, וקשה.