רק שיהיה יום אחד
 בלי "צריך"
יום אחד בלי
 "...כבר עשר?.."
שלא ישאלו אותי:
"....עוד לא הבאת?..."
ו-"מתי אתה חושב שתגמור?"
ושאגמור את הקפה
לפני שיתקרר.

את זה חשבתי כשעבדתי
 פעם ב-Hi-Tec
אבל אני חושב על זה
 גם היום כשאני יושב
בבית וכותב זכרונות
על הימים ההם
שעבדתי  ב-.Hi-Tec