האם אני ילדה

קטנה

תמימה

ואו שמא איש זקן

שהעבר

מצטבר מאחוריו

או אולי

אני ציפור

שעפה לה ממעל

ורואה את הכל

טוב אולי כמעט

ואולי

אבל זה לא הגיוני

אני הייתי ואהיה אני