קוות עד אין סוף

אל האור הזורח במרחקים

עד אין קץ נכסוף

בעוד יום וחודש לפנינו נמחקים

עוברים מהעולם כמים , כים

אינם נותנים סימן ורק השמיים מזכירים אותם