בלב אחד אוהב ואשנא

את אות האיש הקרוב אליי

ואשר טירופו אינו מניח לגשת

להתחבר אל עוצמת לבו

אוהב! בזאת אני בטוח

בלתי יכולת להסיר את המסכה מעל פניו