יום ,מתקרב,בא

יום בו אמר המלאך

"מוכן"

נצרב ונשכח

נשלם אך לא תם

הוא יוצא אל העולם