במדבר , מרוחק מכל ישוב

בזמן שהכל נראה כבר לא חשוב

חוץ מללכת ולחשוב על יופיו של העולם

אשר נתן אלוקים לאדם

לצעוד עם חבריי

לתת מקום למחשובתיי

ומתוך כך לעבוד את אלוקיי