אני אוהב את העולם

רוצה לצובעו בצבעי התכלת

יקרים לי כולם

עת נשמתי מתגדלת

פורצת מתוכי בקול תרועה

משכיחה ממני את הרעה

עוטפת אותי בחום

עת היין זורם לתוכי

שוצף ומציף, ונסחף אנוכי

לעולם הטוהר