יושב בבית המדרש

הריקודים ברקע

אני רוקד נרגש

שיר עולה לפתע

אני פורש מהמעגל

ומתחיל לכתוב

קול השירה נמהל

קול חמים וטוב

והנה נפסק קול השירה

וקול לבי מולך

עת התחילה השיחה

ואני הולך...

לרקוד