האם, יום בודד,

אוכל לנשום אויר,

 ללא כל קצב, מהירות.

האם, יום בודד, אזכה לשוט באוויר ללא כל מחשבה, או לחץ.

לחצו עלי, לחצו, אך כנראה אני מקולקלת.