פתוח,זורם,בודק

טועם מכל אפשרות הניצבת בפניי

ופוסח על כמה סעיפים

רוצאה לראות את כל הדברים היפים

אך משהו מושכני בסיוט מבעית

קול האומר:

תחליט