בנבל עשור אמלל שיר, בצליל ומנגינה אותו אעשיר אחבר, אלחין, אגיש כמתנה בשעה היעודה אחכה במדרון הרי יהודה, בצל האורן מול העמק מטע התפוח והנחל המפכה והיא במחול תלהט סביבי תחוש במאודי והיא יחידה מבין הפלאות שנוצרו מעולם, כולה חמדה, מצפה לאות אמלל שיר, בצליל ומנגינה אותו אעשיר אחבר, אלחין, אגיש כמתנה