נשקינו יהלום בגעש!
המון מזה-רעב,
כגשמי זעף, ישטוף.
מכל עבר, תכה רוח סער;
מכל כנף ופאה,
המהפכה תזרוף.

הפועלים - המייתם תִצָף הארץ.
עם שחר יום חדש, הכל זיו ילבש.
על חורבות הניצול והרְדות,
עתים אחרות תקומנה.
בקרב עולם, הקפיטליזם יִבָש!