בין רגבי - אדמת חמרה, בנַטות להעריב, קרני שמש נופלות. השחר כאש נֶצֶת מתלקח, מעל סלעים ושדות. רוח ערבית, מנשבייה בצֶנֶן; שורשי - עצים, עמוק בתהומות אוחזים. החמה במרומות יוקדת; מעל אודם רגבים.