מצפונינו, אומר לנו לסרב! כדי לא להיגעל בבוץ פשעי – הכיבוש, אין נסכים, ללבוש על גופנו מדים. לא ניתן את ידינו, לדיכוי ולהרג חסרי – תוחלת; נתנער, מכל מעשה מחפיר! צו – מצפונינו, הנו – סירוב! המוסר שעל ברכיו התחנכנו, לא מרשה לנו, אחרת לנהוג. לא נצא לשרת בשטחים! לא נהיה שותפים, לרשע! אנו דורשים: להפסיק המעשה המשחיר!