עמית ש

,

פחות ממך

שונא אותך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה