עמית ש

,

שונא אותך

מאהבה לשנאה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה