הורידו את העומס

עורכיי היקרים

מה קורה פה?

ממש משמים,

אולי השניים על חוף שנהב

עורכים שירים

חופרים זהב

בינתיים פה יוצרים "תקועים"

עם 50 יצירות-

זה לא נעים.