איש שלי, איש שלי,

חב"דניק מפלסטיק

חייל מצמקאו

בצבא בית דוד,

החזו עיניך

מראות עוטי יפעה

ההסכינו אוזניך

קולות מים רבים

אדירים

למרום ההגבהת עיניך

מאבק אבני החצץ שֶלָדרך?

היית רואה אותם

כל כך פתוחים

 

איש שלי, יש

ארץ מישור שבנפש

נחלת שדה וכרם

שם לזרוע

אור תורה

שם להשקות

במימי מעמקים

אך כל סטיקר עולה רק שקל שבעים

ואתה מסתתר בין חגווים

והמגבעת לך

כסות עיניים שחורה