אני רצה מהר מהר
ואתם לא תתפסו אותי
אם לא תזרקו איזה חבל אתם לא תתפסו אותי
אני שטה והים נסער בי
אם לא תורידו את העוגן אני לא אעצר
הניחו לי
החזיקוני בכוח
איספו אותי לחיקכם
ויחם לי.

יוני 2001