לאופקים! אין – גבול – אין – חקר, נישא אני, על כנפי – החלום הזוהר: שהשלום, סוף – סוף, יאיר לנו את הדרך, ויפרוץ באין – ספור זיקוקים! השלום עוד יבוא, ינשב עם משבה של הרוח! לעבר אופקים רחוקי – עוף, כולנו נינשא, על כנפי – היונה, צחורת – נץ! השמש, תזרח בתכול – הרקיע ותאיר בקרניה, עד אין – קץ!!!