פלבולי עיניךָ גורמים לךָ להרגיש למקום

 ולא מפאת כסותךָ השחור

 או הצטדקותךָ בפני חבריךָ, מרעים

 אלא פלבול העיניים הוא זה

 המעניק את הרגשת הדמוניזם

שכל כך מקרבת לעליונים.