04/04/05

 

בתולת הים

 

ראיתי,

בתולת ים.

צחה,

כלובן קצף האַדְוָוה.

על הגלים נישֵֹאת,

יושבת.

בתוך,

כדור זהוב.

מקרין,

אור ושלווה.

כדור-חמה.