ציפור לחשה לי

הבוקר מזמור

שמך היא שזרה בו

וניגונו כמזור

 

שמש לטפה לי

בצהריו של יום

אהבתך היא האירה

והפציעה בחום

 

ירח בישר לי

עת ליל ירד

את טוב ליבך

והיותנו אחד