שמש – מללי החיטה, עולה; עם הטל הראשון של הבוקר, רוח – צפריר מנשבת, מעל שדות - קמה. כמשק – מים, הרענן והמפכה ממצולות – האדמה, אוויר צח, משקה את המזרע בזרמים קרירים, כגֶלד; העננים, שטים על ים כחול של שחקים, כאוניות של פיניקייה הקדומה. השדות – זהבם פורץ ובוהק, כשמש בהינץ – זרחיה, וכשחר - אוריה.