מחפשת
מקלט בתוך המילים
נסחפת...אל
אי-השפיות

רומסת, דורסת
נרמסת, נדרסת
לפי חוקי
האי-הישרדות

צוללת למטה
מחפשת מפלט
עולה שוב למעלה
מחפשת  מקלט
נאחזת
באי-ודאות


לוקחת אתנחתא
בינות  הדגים
השוניות ואלמוגים
חוזרת... אל
חוף מבטחים