"אמר אויב: ´ארדוף אשיג אחלק שלל´ "  (שמות ט"ו ט)

 

ארדוף.

 

פיזרתי מחמאות, שלחתי הודעות

קניתי כפתורי שוקולד

"שלא תעיזי לסרב".

 

אשיג.

 

את מתקשרת. לא אוכל לבוא.

אל תִשמעי כל כך עצובה בעבר השני

הרי רק אתמול נפגשנו.

 

אחלק שלל.

 

היא לא יודעת.

משמיכה לשמיכה

משפה לשפה

מפזר אהבתי, מזה מזיעתי

עד ש..

 

 

התקשרת.

לא הצלחתי לשמוע דבר מלבד

הקללה האחרונה

לפני שטרקת.

 

"אריק חרבי, תורישימו ידי"  (שָם)