אנא הקדישי לי עוד רגע,
כזה שאין בו כלום
לא ציפיות או אכזבות,
לא אתמול ולא מחר.
רק אוושת גלים
ורוח מיללת.
רגע שלא נמדד בזמן,
בו נשאף אל קרבנו
את מרחב כל הבריאה
ונשוטט במקומות
בהם עוד לא היינו.
אז תתמזגנה נישמותינו
ותהיינה לנשמה אחת.
אחר תפקחנה שוב עינינו
נשוב אל מציאות שבה
כל הרגעים יהיו לנצח
ואהבתנו תמלא
את מרחב כל היקום.