אנא העניקי לי מעט משקריך,

אל תטביעי חלומותיי בים של אמת.

אמרי לי שאני יפה,

אמרי שאני אביר חלומותיך.

חייכי לי כאשר אביט בעינייך,

לטפי ראשי כאשר אכרע ברך לרגליך.