אילו רפול היה

ראש ממשלה לשעבר

הוא לא היה מתנפץ

בסערה המימה

שומר הראש שלו

כבר היה מבחין

בגל חשוד

המנסה לחדור מבעד

לשרשרת הסלעים

של המזח החדש

הוא בטח

היה משכיב

את רפול על אדמת

שובר הגלים

ומגונן עליו

בגופו ממטח הגלים

.המסתער

אילו רפול היה

פוליטיקאי ממולח

הוא לא היה מסתובב בחוץ

ביום סוער שכזה

בלי עוזרו הפרלמנטרי

שודאי היה מעביר

אליו פתק או אי מייל

המזהיר אותו

מסערה המתקרבת

.במהירות אל החוף

אילו רפול לא היה

סלע איתן מזן מיוחד

הוא לא היה בונה נמלים

בזמנו הפנוי

  אולי היה עוסק בכבישה קרה

בבניית שרפרפים או שולחנות

והיה איתנו כאן

.לפחות עד גבורות