אלוהים נושם בעולמי

גלי אהבה

מלוחים, מהפנטים

מאוד שונים

ותמיד נשברים

מקציפים לבן