רוכבים פה על ציפורים מתות

מעל חורבן ערים

כפרים מתפוררים

שדות מורעלים

 

מנסים להגיע 

למישור מיוחל

שלו

 

מין פיקציה של

אהבה

אמת ברורה

 

שלום לכם

שוטים מאוהבים

 

אני פורש