מגיע לגבעה ומתכנס בעצמי

ויש משטח של גלים למולי

ויש את הרוח שהיא היוצרת

והיא מכה בי בפנים, מקפיאה, אחרי אלפי קמ 

היא מכה ואין בה עייפות

והגלים מכים בחוץ וגם בהם אין תשישות

כזה הוא הטבע,עקשן

וכנראה באמת אין ייאוש בעולם

אבל אני ייאוש

וכנראה יש אהבה בעולם

ואני לא אוהב

 

וזה כל העניין בעצם

המים נותנים מקום לרוח מעל

והרוח נותנת מקום למים מתחת

ובכל זאת הם נפגשים,יוצרים גלים

וכל גל שונה

גל עקום וגם ישר

גל יפה וגל נשבר

והם ממשיכים ככה

בלי ייאוש בלי פקפוק, באהבה

ואני רק רוצה רצועת חוף

עם מים ורוח

וחוף וגלים

ואהבה