אחרי שהחזרת כל שאפשר

ושרפת את שלא

 

אחרי שלום, שונא

כועס, מחבק

 

אחרי ששמטתי אותנו

בצליל שבירת כוס

 

אחרי שדפקתי על כל דלתות השיכחה שלי

אני מפנה מבטים חורקים לחיים

ואת פה בכל

בבית

בסוודר

בנעלים

בשקיעה, באבן

את פה