צְמִיתֵי השררה - קדימה לבאריקדות!
כולם כאיש אחד.
אש ההתנגדות לאי-הצדק, בלפידכם הַצִיתּוּ;
בידיכם השלטון יופקד.

די לנצלנות! הכל יהיו שווים בפני הצדק.
קדימה לעבודה!
לעצלנים והולכי בַטֵל פת-חרבה לא תגיע;
רק אשר תורם, יהנה מקידמה!