צריחות שצרכו בי,

מושפלת

דוממת,

צפונה בין דפים

למגירה

 

העירו בשקט

שדים

מתרדמת,

והם במשימה

חדשה

 

דרוכים לקראת גיס

בקצב

ולהט,

חמושים ביגון

חשיכה

 

רוצים שוב לכלוא

את אותה

האילת,

בגוף מחוסר

נשמה

 

ואכאב כי נצחוני

ואני

מבולבלת,

מסתתרת בצל

חשיפה.