הנצחונות הקטנים

המשאלות הכמוסות

נגיסות של רעב

.ועוד שאר תאוות

רגע של ניתוק ובמשנהו- חיבוק

נשימה של התעלות

 וכמה שניות ריחוק

המותר, האסור

הבזוי, הראוי

---

 

חסדים קטנים של יום

לאט התפילות בלילה

מבוכות מחוייכות

עצבות ודמע רב לה

מבטים גנובימתוקים

כיבוש והתכנסות 

תבוסות קטנות ליצר

נסיונות והתנסות

תורות שנלמדו

או אלה שמלמדת

עצימת עיניים עייפות

או פיקחות מעוררת

על כל אלה

נפשי באה חשבון

ובחישוב מהיר

עודנה

יוצאת נפסדת.