תשרי תשל"ג, לאור העולם שנה מעידן הולך ונעלם אובדן התקופה התמה שנה לפני המלחמה. ראשון לחודש אוקטובר שנת שבעים ושתיים, המצב די שקט, לבינתיים. שנה ועוד חמש יממות לפני הינתן האות ועמה רעם החזיתות. שנה ועוד חמש יממות מה עוד אפשר לזכור? שמש, צל וקצת אור. ולפני שהוצאתי מילה ראשונה החלה מלחמה, תמה עונה. מבין סואץ וגולן מתקפה ומסך יורד על תקופה, שעת תום נעורים נעורים תמו בשעה וקול שופר חותם בתרועה