הקץ, לגזירות-ויסקונסין!
הקץ, לניצול הנכים.
הם אינם עבדים נרצעים; אינם עובדי-פַרֶך;
הם שָווים.

תוכנית ויסקונסין, הִנָה טרור חברתי ושיא-העושק;
היא אכזריות קפיטליסטית במיטבה.
כולם במאבק נגד הביזיון הִתְאַחֶדוּ!
אסור לאבד את התקווה.
 
אין גבול לאטימות-ליבם של אלה,
אשר שלחו אנשים מוגבלים לעמול כפופים כאגמון.
הקץ, לעבדות על-שם ויסקונסין!
ליוזמיה חרפה וקלון!