שמש עולה

על נקיקי הרוח.

מול שמי חידה

הנכתבים עדיין

בדיו

בלתי נראה

 

שמש שוקעת