אתם רשעים מרושעים;

השתלטתם בעורמה על חיינו.

מוצצים מאיתנו אחרוני הדמים.

מוות ושנאה זורעים כחול בשטח;

רק גונבים וחומסים.

 

רדיפת-הבצע לאות מצויינות הפכתם;

אדם ישר ובעל מידות טובות לָקֶלֶס מוּתָר.

רק מי שסוחט מאחרים במונעו מהם לחם –

הכל הללויה לו שר.

 

יושבי פילים לבנים ומגדלי-שן,

יום דינכם עוד יבקיע!

עוד שַלֵם-תִשָׁלְמוּ  מחיר כֵלוּתְּכֵם.

כספיכם לידי ההמונים יגיע;

במהפכה נקרקר עוצמתכם.

 

נבוא בכם מהלומה; בכם ניקום עוד.

על עוניים המרוד של מיליונים

תשאו פיצוי.

קדימה הפועלים! אל תיסוגו!

נשים קץ לקפיטליסטי ניסוי.

 

על דמם של עושקי בשרנו

לא נחוס עוד!

לא נחוס על הרכוש אותו שדדו.

כן למלחמת-המעמדות!

כן לתרועת קרב גוברת!

אנו נתקדם; אותנו לא יעצרו.

 

פושעי ההון אל תבטחו בשלכם הכסף!

ההמון השדוד לכם יזכור את הכל.

לנפשנו כבר תניחו;

הבסטיליה שלכם תיפול!