ובראשית השנה אמצא עצמי בנתיבי האורחות ושביליי המוליכים לארבע הרוחות ישאו פעמיים מיטב הברכות, וברכות סתיו חגי תשרי טעם תפוח ועסיס הרימון יעלו בין שפתייך בשביל המוליך לגן הארמון. ציפור תנעים לחן יעלה ותרועת השופר הנה לבשר כי לתפילתנו מענה.