צלחתו עמוסה לעייפה במיני תוספות: תוספת רחצה תוספת לינה תוספת ביגוד תוספת הסעדה תוספת קריינדל שמאלץ ומי שקרוב לצלחת יהנה מרוב טוב ----------------- צלחת שכנו ריקה ממיני תוספות, חור באמצעה והמרק הדלוח נוזל ממנה לריק ומי שקרוב לצלחת יתלכלך במים הדלוחים